ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΦΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΦΗΣ

Το Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες που όλοι βιώνουμε και δεδομένων των μέτρων της πανδημίας που καθιστούν αδύνατη την δια ζώσης επίσκεψη, σας ενημερώνει για το Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του.

Στόχος του προγράμματος είναι μέσω δια δραστικών διαδικασιών και διαλογικής επεξεργασίας οι συμμετέχοντες να βιώσουν και να εξερευνήσουν μια διαφορετική εκδοχή της πραγματικότητας, δίνοντάς τους την ευκαιρία μιας διαφορετικής προσέγγισης της τέχνης και του πολιτισμού, ανοίγοντας νέους ορίζοντες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και σε όλους όσους ασχολούνται με πολιτιστικά αγαθά και επιθυμούν να τα επικοινωνήσουν σε επισκέπτες με ολική ή μερική απώλεια όρασης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1,30 ώρα και πραγματοποιείται δωρεάν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 210 9415222.

Λίγα λόγια για το Μουσείο Αφής

To Μουσείο Αφής δημιουργήθηκε το 1984 για την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην πολιτιστική μας κληρονομιά και από το 2004 άνοιξε τις πόρτες του στο ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα στην μαθητική κοινότητα. Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μουσεία παγκοσμίως που παροτρύνουν τους επισκέπτες να αγγίζουν τα εκθέματα, επιτρέποντας ένα νέο τρόπο προσέγγισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω της αφής, τόσο για τον τυφλό επισκέπτη, όσο και το βλέπον κοινό. Τα εκθέματα αποτελούν πιστά αντίγραφα από τα πιο γνωστά και αντιπροσωπευτικά εκθέματα που υπάρχουν στα Μουσεία της χώρας μας, αλλά και του Εξωτερικού. Είναι ένα από τα 5 Μουσεία του είδους στον κόσμο και βρίσκεται στην Καλλιθέα, στο ιστορικό κτήριο του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, δωρεά Εμπειρίκου την δεκαετία του 50, αποτελώντας πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών, κάθε ηλικίας. Το 1988 έλαβε τον έπαινο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς ανάμεσα σε 70 ευρωπαϊκά μουσεία, ενώ το 2004 έλαβε διάκριση για την προσβασιμότητα του από το Σωματείο Φίλων των Μουσείων.

Η παραπάνω πιλοτική δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πολιτισμό», το οποίο υλοποιεί ο φορέα μας από τον Μάιο 2020 έως τον Ιούνιο 2021.