ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος αναφορικά με τη δημιουργία νέου ιστότοπου αναζητούμε προσφορές για το κόστος υλοποίησης αυτού του έργου.

Η προσφορά με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 25η Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα κόστη για:

· Σχεδιασμός και κατασκευή δίγλωσσου απόλυτα προσβάσιμου ιστότοπου

· Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

· Φιλοξενία και τεχνική συντήρηση για ένα έτος

· Τη διαφημιστική του προβολή & προώθηση στην google και τα social media, για τουλάχιστον έξι μήνες

· την εκπαίδευση διαχείρισης του προσωπικού του Φορέα για την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος (καταχώρηση προϊόντων, επεξεργασία παραγγελιών κτλ)

Δέσμευση ολοκλήρωσης του έργου εντός τριών μηνών.