ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική διεξάγει ερευνητική μελέτη για να διερευνήσει εάν η εκ γενετής τύφλωση παρέχει κάποιου είδους προστασία έναντι της σοβαρής ψυχιατρικής νόσου, που λέγεται Σχιζοφρένεια.

Με βάση διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα έχει παρατηρηθεί πως άτομα με εκ γενετής/μικρής ηλικίας τύφλωση δεν αναπτύσσουν ποτέ σχιζοφρένεια. Επίσης, τα άτομα με εκ γενετής τύφλωση έχουν αναπτυγμένες νοητικές ικανότητες σε νοητικούς τομείς, όπου υπολείπονται ιδιαίτερα τα άτομα με σχιζοφρένεια.

Κατόπιν των παραπάνω, ζητάμε την συμμετοχή σας στη μελέτη εφόσον είστε:

1. 18-50 ετών, οποιουδήποτε φύλου

2. με πλήρη τύφλωση εκ γενετής ή μέχρι την ηλικία των 5 ετών.

Στο πλαίσιο της μελέτης θα λάβει χώρα μια συνεδρία εκτίμησης των νοητικών λειτουργιών (περίπου 2 ωρών) με σύγχρονα νευροψυχολογικά εργαλεία (κυρίως computerized).

Η συμμετοχή σας στη μελέτη κρίνεται ως πολύτιμη και είναι εθελοντική.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 6974808927, Δημητρακόπουλος Στέφανος, Ψυχίατρος

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη διάθεσή σας.