Εθελοντική Απασχόληση

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος (Φ.Τ.Ε.) έχει μια μακρόχρονη πορεία, περισσότερο από 70 χρόνια, στο να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και οι εθελοντές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πραγμάτωση των σκοπών του κοινωνικού του έργου. Η σχέση του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και του δικτύου εθελοντών του στηρίζεται στην κοινή παραδοχή της κοινωνικής αναγκαιότητας να καλυφθούν με τον πιο εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο οι σύνθετες ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Την δράση των εθελοντών συντονίζει η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων του Φ.Τ.Ε., στα οποία θα επιλέξουν να απασχοληθούν οι εθελοντές, κατόπιν αξιολόγησης και σχετικής εκπαίδευσης και βάσει πάντα των τρεχουσών αναγκών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα πεδία εθελοντικής απασχόλησης, τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης στο εθελοντικό δυναμικό του Φορέα, τις υποχρεώσεις-δικαιώματα και κανονισμούς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Φ.Τ.Ε. στο: 210 9415222, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00.

Μάθετε περισσότερα για τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος