Ιστορική Βιβλιοθήκη Braille

Μέσω της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Braille, της μοναδικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης BRAILLE στον Ελλαδικό χώρο, δανείζονται τα παραγόμενα από το Ειδικό Εκτυπωτκό Τμήμα Braille του Φορέα βιβλία-έντυπα στους τυφλούς της χώρας, της Κύπρου και σε Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού.

Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου και καλύπτει χώρο 100 περίπου τμ., περιέχοντας παλαιά και σπάνια βιβλία στην γραφή Braille, καθώς και αντίγραφα από το σύνολο της εκτυπωτικής δραστηριότητας του Φορέα στην εν λόγω γραφή.

Υπάρχουν επίσης συγγράμματα αρχαίων συγγραφέων, επιστημονικά, λογοτεχνικά, μουσικά, ξενόγλωσσα καθώς και τα προσωπικά βιβλία του διακεκριμένου τυφλού πιανίστα Γ. Θέμελη και του τυφλού δασκάλου Βυζαντινής Μουσικής Δ. Χρυσαφίδη. Στον χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει επίσης έκθεση παλαιών γραφομηχανών Braille, καθώς και έκθεση ανάγλυφων χαρτών.

Η Βιβλιοθήκη είναι συνεχώς εμπλουτιζόμενη, με τους σωζόμενους τίτλους να ξεπερνούν τους 5.000.