Μαθήματα Braille 2024

Μαθήματα Braille 2024

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, ως αναγνωρισμένος φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille με πολυετή εμπειρία και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργανώνει και για το 2024 σεμινάρια εκμάθησης για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα σεμινάρια θα καλύψουν 50 ώρες μαθημάτων σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα διάρκειας περίπου 3 μηνών. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 260 ευρώ.
Τα πρωινά τμήματα θα γίνουν δια ζώσης ενώ τα απογευματινά θα είναι και διαδικτυακά.

Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται δωρεάν ξενάγηση στο Μουσείο Αφής, το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα 5 μουσεία αφής που υπάρχουν στο κόσμο, έναν πολιτιστικό χώρο ανοικτό σε τυφλούς και βλέποντες όλων των ηλικιών που δίνει την ευκαιρία μιας διαφορετικής προσέγγισης της τέχνης και του πολιτισμού.
Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από το δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες: Δημήτρης Παπασταματίου – Κορδώνη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 210 9415222
Fax: 210 9415271
E-mail: info@fte.org.gr

Links Κανονισμού Λειτουργίας και Αίτησης Συμμετοχής: