Μαθήματα Braille

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Αναγνωρισμένος Φορέας εκμάθησης της Γραφής Braille, πέραν των Δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκμάθησης της γραφής για άτομα με προβλήματα όρασης, υλοποιεί ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και για βλέποντες, κυρίως εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να καταρτιστούν σχετικώς και να πιστοποιήσουν τη γνώση τους στο εν λόγω αντικείμενο.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση ως προς το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και σχετικές πληροφορίες.

Πληροφορίες: Ελ. Κορδώνη
Τηλέφωνο: 210 9415222

Συμμετοχή σε εξετάσεις / Πιστοποίηση

Με το τέλος των μαθημάτων και την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης και γνώσης, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται από τον δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος