ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., η Κοινωνική Υπηρεσία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Παροχή υπηρεσιών πρόληψης υγείας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε τυφλά άτομα τρίτης ηλικίας εν μέσω πανδημίας Covid 19», διοργανώνει σε συνεργασία με τον Μ.Κ.Ο. Κλίμακα, Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού, τη διεξαγωγή ομιλίας με θέμα: «Διαχείριση των ψυχοσυναισθηματικών επιπτώσεων και των αρνητικών συναισθημάτων που επιφέρει ο κοινωνικός αποκλεισμός στα άτομα με αναπηρία ειδικά σε μια περίοδο πανδημίας» με ομιλήτρια την ψυχίατρο κυρία Μαρία Βάγια.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 210 9415222.