ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας.

Οι γυναίκες με αναπηρία, παρ’ όλους τους αγώνες για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης απέναντί τους και την θέσπιση ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς, ακόμα και σήμερα υφίστανται διακριτική μεταχείριση και γίνονται θύματα κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Η σύγχρονη γυναίκα, κατορθώνει να συνδυάσει πολλαπλούς και αντικρουόμενους ρόλους συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας και κάθε είδους αποκλεισμός στο πρόσωπό της, είναι κατακριτέος.

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, μέσω των υπηρεσιών του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση της γυναίκας με προβλήματα όρασης σε κάθε πηγή γνώσης, πληροφόρησης και δραστηριότητας, για μια ενεργό θέση στην κοινωνία και στον επαγγελματικό στίβο. Η ενίσχυση και ανάδειξη των δεξιοτήτων και των τυπικών προσόντων των γυναικών με προβλήματα όρασης και η απαλοιφή των διακρίσεων σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας και της κοινωνικής πραγματικότητας, αποτελούν μέλημα μεταξύ άλλων του φορέα και προς τούτο οργανώνει δράσεις και προγράμματα και συνάμα ευαισθητοποιεί την κοινότητα και συνεργάζεται με την πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση.