Μονάδα Παραγωγής Ειδών Ιματισμού

Η Μονάδα Παραγωγής Ειδών Ιματισμού, άρχισε την λειτουργία της το 2010, με την εκτέλεση παραγγελιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Νοσοκομεία.

Σχετικά με τη Μονάδα

Στη Μονάδα, απασχολούνται άτομα με ειδικές ανάγκες που ράβουν σεντόνια, μαξιλαροθήκες και μαξιλάρια, τα οποία και γεμίζουν με το υλικό που ζητά ο κάθε πελάτης.

Οι εργάτες έχοντας εκπαιδευτεί στην συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν πλήρως σε οποιεσδήποτε τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από τα Νοσοκομεία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, δεδομένου του αυστηρά εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας.