ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος προκηρύσσει μία (1) θέση αρχαιολόγου, μουσειολόγου ή μουσειοπαιδαγωγού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Η ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου στους εκάστοτε επισκέπτες, και η επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς για την διοργάνωση επισκέψεων εντάσσονται στα καθήκοντα της θέσης αυτής.

Προσόντα και δεξιότητες που θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ο χειρισμός ηλεκτρονικών προγραμμάτων και ψηφιακών εφαρμογών, Οι επικοινωνιακές ικανότητες, το συνεργατικό πνεύμα, η οργανωτικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε ηλεκτρονικά (μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορέα info@fte.org.gr), είτε αυτοπροσώπως (Εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 13:00), στην γραμματεία του ΦΤΕ, στη διεύθυνση Αθηνάς 17, Καλλιθέα μέχρι και τις 09.01.2023.