Προσβάσιμες Εφαρμογές

H νέα αυτή ενότητα αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια, που στηρίζεται στην κοινή αναγνώριση της σημαντικότητας της προσβασιμότητας για όλους μας. Πρόκειται για ένα ανοιχτό κάλεσμα  προς όλους για συμμετοχή και γόνιμη ανταλλαγή κάθε πληροφορίας και νέας προσπάθειας σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των προσβάσιμων εφαρμογών, που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες. Στόχος και όραμά μας  η όλη προσπάθεια να τύχει ανταπόκρισης για έναν τεχνολογικά  προσβάσιμο κόσμο.