ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Ειδικό Εκτυπωτικό Τμήμα Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, δημιούργησε σε προσβάσιμη μορφή Braille το παιδικό βιβλίο «Μπαρούτι για την Επανάσταση» της Σοφίας Καλαντζάκου και προέβη σε ευγενική δωρεά προς εμπλουτισμό της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Φορέα μας 2 βιβλίων Braille και μιας έκδοσης βλεπόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο αναγνωστικό μας κοινό.