Τμήματα / Δραστηριότητες

Ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος παρέχει στους ωφελούμενούς του ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση, κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.