Κοινωνική Υπηρεσία

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι πολυδιάστατος, καθώς σκοπός της είναι να παρέχει ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών (συνοδευτικών-συμβουλευτικών-ενημέρωσης) στα άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλούς και μερικώς βλέποντες, νεοτυφλωθέντες και μη), με στόχο την εξασφάλιση της ατομικής προόδου και ευημερίας και ουσιαστικής (επαν)ένταξης στην κοινωνία.

Μέριμνά της είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης, ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες των επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, σεβόμενη την προσωπικότητα, την βούληση και την αυτοδυναμία του κάθε ανθρώπου. Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος του ατόμου με προβλήματα όρασης με το κοινωνικό περιβάλλον και αναπτύσσει παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

Άξονες Δράσεων

 • Υποδοχή και ενημέρωση νέων εξυπηρετούμενων για τα προσφερόμενα τμήματα και προγράμματα ένταξης που λειτουργούν στον Φ.Τ.Ε.
 • Ενθάρρυνση της ένταξης εξυπηρετούμενων σε τμήματα και προγράμματα του ΦΤΕ. Υποστηρικτικός ρόλος στην διαδικασία προσαρμογής και ενσωμάτωσης στον χώρο του Φ.Τ.Ε . αλλά και γενικότερα στον χώρο της τυφλότητας.
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση εξυπηρετούμενων σε σχέση με κοινωνικοπρονοιακές παροχές και τρόπους διεκδίκησης αυτών από το Κράτος Πρόνοιας.
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες με στόχο την διευκόλυνση στην προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης και στην διευθέτηση κοινωνικοπρονοιακών παροχών και αναγκών σε υπηρεσίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Οργάνωση και συντονισμός δράσεων στον τομέα της πρόληψης/προαγωγής της υγείας/ψυχικής υγείας (π.χ. Ημερίδες Ιατρικού Περιεχομένου, Εθελοντικές Αιμοδοσίες, Προληπτικές Καρδιολογικές Εξετάσεις, Εξετάσεις Σπιρομέτρησης, Συνεργασία με Σύγχρονα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής για την δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων για τους εξυπηρετούμενους του Φ.Τ.Ε. κ.α.).
 • Συνεργασία και Δικτύωση με Φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου – προς κάλυψη αναγκών εξυπηρετούμενων.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις /διοργανώσεις που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα όρασης (π.χ. Επισκέψεις σε Μουσεία, Θεατρικές παραστάσεις, Μουσικές εκδηλώσεις που είναι προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης).
 • Οργάνωση και συντονισμός μονοήμερων περιβαλλοντικών/εκπαιδευτικών εκδρομών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Ζεύγους
 • Συμβουλευτική Οικογένειας

 • Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

Διαχείριση Δικτύου Εθελοντών και Σπουδαστών

Υποδοχή και ενημέρωση υποψήφιων εθελοντών και κατόπιν εκπαίδευση και ένταξη αυτών στα προσφερόμενα πεδία εθελοντικής απασχόλησης του ΦΤΕ.-Γενική Εποπτεία και Διαχείριση του Δικτύου Εθελοντών του ΦΤΕ. (βλ. «Γίνετε Εθελοντές στο Φάρο Τυφλών Ελλάδος»)

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ είναι επίσημος, αναγνωρισμένος Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας της χώρας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του συστήματος “ Atlas: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ”. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται υποδοχή, εκπαίδευση και ενσωμάτωση των σπουδαστών στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΦΤΕ.

Δικαιώματα Τυφλών

Ακολουθεί καταλογογράφηση Βασικών Δικαιωμάτων-Παροχών προς διεκδίκηση από άτομα με αναπηρία όρασης. Ως Δικαιούχοι ορίζονται τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω:

 • Επίδομα Οπτικής Αναπηρίας (ΟΠΕΚΑ)
 • Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας
 • Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης
 • Κάρτα στάθμευσης
 • Θέση parking
 • Έκπτωση στη ΔΕΗ (κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο)
 • Έκπτωση στα Δημοτικά Τέλη
 • Κάρτα Υπεραστικών (ΚΤΕΛ)
 • Κάρτα μετακίνησης αστικών συγκοινωνιών (Athena card)
 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
 • Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών (Κοινωνικός Τουρισμός/Τουρισμός για Όλους)

Για επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία μπορείτε να καλείτε στο 210-9415222 από Δευτέρα έως Παρασκευή (9.00-14.00) ή να αποστείλετε email στο info@fte.org.gr.