Παραγωγικά Εργαστήρια

Πιστός στις αρχές σύστασής του ως φορέα για την ενίσχυση μεταξύ άλλων της απασχόλησης των ατόμων με προβλήματα όρασης, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος διατηρεί 3 Παραγωγικές Μονάδες, όπου απασχολούνται τυφλοί και μερικώς βλέποντες εργάτες, αλλά και με άλλες αναπηρίες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται σύμφωνα με τον νόμο.

Πιστοποίηση ISO

Οι μονάδες Παραγωγής διαθέτουν πολύ συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και είναι πιστοποιημένες με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά επίπεδα ποιότητας, ενώ υπάρχει συγκεκριμένο Νομικό πλαίσιο που διέπει την δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων κατ’ αποκλειστικότητα, με την εξαίρεση από τη διαδικασία διαγωνισμών, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων και την διατήρηση θέσεων εργασίας τυφλών εργατών.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μονάδα Παραγωγής Σκουπών και Βουρτσών

Μοναδική Μονάδα στην ελληνική επικράτεια, η οποία εκτελεί παραγγελίες Ενόπλων Δυνάμεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων), Δημόσιων Νοσοκομείων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, αλυσίδων supermarket και άλλων Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου σε όλη την Ελλάδα, διατηρώντας ένα παραδοσιακό αντικείμενο χειρωνακτικής απασχόλησης τυφλών εργατών.

Μονάδα Κατεργασίας Μετάλλων

Πρωτοποριακή Μοναδική Μονάδα στην Ελληνική επικράτεια, καθώς για πρώτη φορά τα άτομα με προβλήματα όρασης περνούν από τη χειροτεχνική εργασία στη βιομηχανική παραγωγή, δημιουργώντας καινούργιες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Μονάδα Παραγωγής Ειδών Ιματισμού

Η Μονάδα Παραγωγής Ειδών Ιματισμού, άρχισε την λειτουργία της το 2010, με την εκτέλεση παραγγελιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Νοσοκομεία. Στη Μονάδα, απασχολούνται άτομα με ειδικές ανάγκες που ράβουν σεντόνια, μαξιλαροθήκες και μαξιλάρια, τα οποία και γεμίζουν με το υλικό που ζητά ο κάθε πελάτης.

Σχετικά με τα προϊόντα μας

Από τη ροή παραγγελιών προς τα εν λόγω εργαστήρια κρίνεται η βιωσιμότητα αυτών, ήτοι η διασφάλιση θέσεων εργασίας τυφλών εργατών, οπότε η διεκδίκηση νέων συνεργασιών αποτελεί μόνιμο μέλημα και αγώνα του Φορέα.

Τα Παραγωγικά Εργαστήρια, παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, προσαρμόζουν ανάλογα την παραγωγή τους, με προϊόντα άκρως εξελιγμένα και ειδικά σχεδιασμένα, βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο κάθε πελάτης, ενώ η γραμμή παραγωγής εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους κωδικούς.

Πολύ σημαντικό είναι ότι αρκετά από τα προϊόντα απευθύνονται αμιγώς σε τυφλούς και το γεγονός ότι σχεδιάζονται και παράγονται από τυφλούς για τυφλούς, τα κάνει αυτομάτως μοναδικά ως προς την αποτελεσματικότητα χρήσης και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες μετά την πώληση.

Μάθετε περισσότερα για τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος